Category Archives: Uncategorized

Mūsų pasiekimai

Lietuvos ateitis

      UAB Bageta – viena pirmaujančių medinių padėklų ir šarnyrinės taros gamintoja Lietuvoje, eksportuojanti produkciją į ES šalių ir Norvegijos rinkas, vykdo projektą „UAB „Bageta“ eksporto apimčių plėtra“, projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0185. Projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „Naujos galimybės LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 43 126,50 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Įgyvendinant projektą, bendrovė planuoja dalyvauti 8 svarbiausiose šakai parodose tikslinėse eksporto rinkose (Prancūzijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Švedijoje ir Italijoje), kuriose bus užmegzti produktyvūs verslo kontaktai su bendrovės gaminamos produkcijos užsakovais ir verslo partneriais, vykdomas rinkos konjunktūros, konkurencinės aplinkos monitoringas. Visos parodos, kuriose planuojama dalyvauti – pakavimo sektoriaus produktų, technologinių bei dizaino sprendimų, naujų medžiagų, mašinų ir įrangos skirtos pakavimo, ženklinimo ir tarpinių procesų automatizavimui bei viso spektro kitų aktualijų pakavimo pramonei pagrindiniai renginiai.

      Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui, produktyvumo didėjimui. Po projekto įgyvendinimo išaugsiantis įmonės konkurencingumas bei eksporto apimtys didins įmonės darbo našumą ir pelningumą, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo, bus formuojamas ilgalaikis bendrovės žinomumas bei pridedamoji įmonės vertė.

 • Nuo 2011 m. bendrovė aktyviai dalyvauja tarptautinėse parodose.
 • 2012-2013 metais UAB „Bageta“ suteiktas „Stipriausi Lietuvoje“ sertifikatas, patvirtinantis bendrovės mokumą, patikimumą ir finansinių įsipareigojimų vykdymą.
 • 2015 metais bendrovė baigė vykdyti projektą „UAB „Bageta“ eksporto rinkų plėtra ir jos žinomumo didinimas tarptautiniu mastu“, projekto Nr.VP2-2.1–ŪM–04–K–04-238.
 • Vykdydami šį projektą, sėkmingai sudalyvavome šešiose tarptautinėse pakavimo/logistikos  sektoriaus parodose Belgijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje bei Švedijoje.

  Pasiektas šio projekto tikslas – produkcijos žinomumo didinimas tarptautiniu mastu ir produktyvių santykių su naujais užsienio partneriais bei užsakovais užmezgimas. Išaugusios įmonės eksporto apimtys leidžia ir toliau vystyti technologinę plėtrą, gaminti aukštos kokybės produkciją, išlaikyti esamas bei kurti naujas darbo vietas.
  Projektas įgyvendintas pagal Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonės „Naujos galimybės“ 4 – ąjį kvietimą. Bendra dotacijos suma sudarė 36 938 eurus.

 • Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. įmonė tapo ENplus®  sertifikuotų medienos granulių gamintoja.
 • 2017 m. gruodžio 8 d. įmonėje įdiegta ir veikia kokybės vadybos sistema pagal LST ISO 9001:2015 ir aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal LST ISO 14001:2015.
 • Baigėme vykdyti ES projektą „Eksporto rinkų plėtra ir jos žinomumo didinimas tarptautiniu mastu“

  Lietuvos ateitis

  UAB Bageta – viena pirmaujančių medinių padėklų ir šarnyrinės taros gamintoja Lietuvoje, eksportuojanti daugiau nei 80 proc. produkcijos į ES šalių ir Norvegijos rinkas baigė vykdyti projektą „UAB „Bageta“ eksporto rinkų plėtra ir jos žinomumo didinimas tarptautiniu mastu“, projekto Nr. VP2-2.1–ŪM–04–K–04-238. Projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „Naujos galimybės“ 4 – ąjį kvietimą.

  Bendra dotacijos suma sudarė 36.938 eurų. Vykdydama projektą įmonė sėkmingai sudalyvavo šešiose tarptautinėse pakavimo/logistikos sektoriaus parodose Belgijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje bei Švedijoje.

  Pasiektas šio projekto tikslas – gaminamos produkcijos žinomumo didinimas tarptautiniu mastu bei produktyvių santykių su naujais užsienio partneriais bei užsakovais užmezgimas. Išaugusios įmonės eksporto apimtys ir ateityje leis vystyti technologinę plėtrą, gaminti aukštos kokybės produkciją, išlaikyti esamas bei kurti naujas darbo vietas.